Vacature

6 Rijschoollesgever (auto cat. B - brevet II) voor een opleidingstraject


Profiel: Rijschoollesgever Brevet II
Dienstverband:

Omschrijving

Voor een opleidingstraject met IBO-contract (start voorzien in november) zoeken wij 6 geschikte kandidaten. Wij geven een interne opleiding ter voorbereiden van de schriftelijke & mondelinge examens. Ondertussen wordt u ook gevormd als praktijklesgever en leert u het reilen en zeilen van de rijschool kennen.

Er zijn enkele specifieke vereisten:

 • Bij indiensttreding:
  • ben je minstens 3 jaar houder van een rijbewijs cat. B.
  • kan je een getuigschrift van goed gedrag en zeden model 2 voorleggen.
  • ben je de laatste 3 jaar niet vervallen geweest van het recht om een motorvoertuig te besturen (behalve bij uitwissing van de veroordeling of bij herstel in eer en rechten).
  • heb je geen veroordelingen opgelopen (zie wettekst artikel 12).
  • ben je houder van een geldig attest van rijgeschiktheid voor bestuurders van groep 2 (medische schifting) dat als code T vermeld wordt op je rijbewijs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een arbeidsgeneesheer.
 • De functie van praktijklesgever is niet verenigbaar met de functie van tolk bij het theorie-examen, en met de functie in een technische controle van motorvoertuigen
 • In voorkomend geval (ambtenaren, politiediensten, ..) is er toelating nodig van je hiërarchische overste om les te mogen/kunnen geven in een erkende rijschool.

Er is zowel plaats voor voltijdse lesgevers als voor deeltijdse. Het uurrooster wordt in overleg samengesteld, maar hou rekening met avonduren en weekendwerk (zaterdag).

De jobs zijn verdeeld of afwisselend tussen onze zetel te Gent en Merelbeke. De opleiding zelf vindt grotendeels plaats te Merelbeke.

Wij bieden u niet alleen een boeiende job, maar ook doorgroeimogelijkheden op velerlei vlakken en het werken in een klein bedrijf met een hecht contact tussen collega's.

Voorafgaand worden kandidaten uitgenodigd voor een infosessie (13 oktober)


Vacature VDAB

Gegevens rijschool/opleidingscentrum

Naam rijschool/opleidingscentrum: Rijschool Merelbeke
Plaats tewerkstelling: Zwijnaardsesteenweg 59, 9820 Merelbeke
Website: http://www.rijschoolmerelbeke.be

Naam contactpersoon: Roets Francis
E-mail contactpersoon: francis@rijschoolmerelbeke.be

TOP