Opleidingen - Docent code 95 worden

Erkende opleidingscentra voor nascholing

De wereld van de vrachtwagen- en buschauffeur is de laatste jaren fel veranderd. Iedere beroepschauffeur van groep C en D moet elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen in een door MOW erkend opleidingscentrum, wil hij/zij het beroep van chauffeur blijven uitoefenen.

Zodra een chauffeur een cyclus van 35 uur nascholing gevolgd heeft dan wordt zijn/haar rijbewijs verlengd voor de volgende 5 jaar met een geldige code 95 erop vermeld.

Deze nascholingen worden gegeven door erkende instructeurs. In de erkenningsprocedure (wetgeving) is sprake van instructeurs, maar om elke verwarring te vermijden met instructeurs van de erkende rijschool spreken we verder over docent code 95.

Iedere docent code 95 moet erkend worden door de bevoegde overheid MOW, en dit voor elk opleidingscentrum waarvoor hij/zij aan de slag wil.

Een aanvraag voor erkenning gebeurt via een officiële aanvraag of CV dat het opleidingscentrum bij MOW indient. Uit dit CV moet blijken dat de aanvrager voldoende kennis en didactische ervaring heeft om de nascholingsmodules, waarvoor een aanvraag wordt ingediend, te geven.

TOP