Rijlesgever worden - Opleiding

Opleidingscursussen

Er zijn verschillende manieren om je voor te bereiden op de brevettenexamens die ingericht worden door de Vlaamse Overheid MOW:

  • Door het volgen van een opleidingscursus bij een opleidingsorganisatie die erkend werd door de Vlaamse Overheid MOW (*)
  • Door het volgen van een opleidingscursus bij een opleidingsorganisatie die een programma aanbiedt 'op maat' van de groep die niet erkend werd door MOW (bv. blended learning: waarbij contactmomenten gecombineerd worden met zelfstudie) (**)
  • Door het instuderen van de leerstof via zelfstudie

(*) Een opleidingscursus die erkend werd door MOW geeft recht op stageduurvermindering (minimum 225u stage i.p.v. 300u stage).  Zo'n cursus moet een minimumduur hebben 120 uur contactonderwijs (60u verkeersreglementering, 30u automechaniek en 30u methodiek) voor brevet II, IV en V of 90 uur voor brevet III (60u verkeersreglementering en 30u methodiek).

(**) Een opleidingscursus die niet erkend werd door MOW betekent niet dat deze cursus niet voldoende kwalitatief gegeven wordt.  Het betekent enkel dat de minimumduur van het contactonderwijs van 120 uur niet bereikt werd (bv. cursussen op maat zoals e-learning)

Verder moet je als kandidaat-motorlesgever (brevet IV) vóór de inschrijving voor de brevettenexamens (schriftelijk en mondeling examen) een vierdaagse specialisatie motorfiets volgen (vierdaagse motorstage). Het attest van deelname dient bij de inschrijving gevoegd te worden.

 

De informatie op deze website is gebaseerd op de huidige wetgeving volgens het KB van 11/05/2004 erkenning rijscholen.  De Vlaamse regering werkt aan een nieuw decreet tot wijziging van dit KB.  Edulogia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen die zich in de loop van het opleidingstraject voordoen in functie van de inwerkingtreding van dit nieuwe decreet, zoals wijzigingen m.b.t. de toelatingsvoorwaarden, leerstof voor de examens, vrijstellingen, aantal examens en wijze waarop deze georganiseerd worden, stageduur of overgangsmaatregelen.  Deze lijst is niet limitatief opgesteld.

TOP