Rijlesgever.be - Modelles

Modelles

Na het volbrengen van de stage ontvang je van de erkende rijschool een stageattest, waarmee jij of de erkende rijschool je kan inschrijven voor deelname aan de modelles. Je moet deze modelles afleggen binnen de geldigheidsduur van je stagetoelating (3 jaar).
Ben je geslaagd voor je modelles? Proficiat, dan ben je vanaf dan rijlesgever!


Slaag je niet voor je modelles, moet je je stage opnieuw beginnen. Houd er wel rekening mee dat je je stage moet afronden binnen de twee jaar na het afleggen van de examens. 

Opmerking: Voor brevet IV dient er ook een behendigheidsproef afgelegd te worden.

Procedure inschrijving voor de modelles:

  • download het inschrijvingsformulier voor de modelles
  • download het stageattest
  • download het stageverloop
  • vul alle formulier in en bezorg deze per post aan: Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel.

Data van de modellessen

Zittijd Inschrijven voor Datum modelles (*)
1e zittijd 2021 10 december 2020 januari of februari 2021
2e zittijd 2021 10 februari 2021 maart of april 2021
3e zittijd 2021 10 april 2021 mei of juni 2021
4e zittijd 2021 10 augustus 2021 september of oktober 2021
5e zittijd 2021 10 oktober 2021 november of december 2021

 

(*) De planning van de examendata wordt door MOW opgemaakt nà de uiterste datum van afsluiting van de inschrijvingen. De kandidaten worden individueel uitgenodigd voor de modelles.

Meer informatie over het verloop van de modelles

 

Geslaagd?

Je ontvangt van de Vlaamse Overheid MOW een aanvraag tot instructietoelating.  Je vult dit formulier in en stuurt dit samen met een kopie van je rijbewijs en een attest van goed gedrag en zeden naar MOW

 

Lees hier de FAQ m.b.t. de coronamaatregelen Edulogia | FAQ

TOP