Rijlesgever.be - Examens

Examens

Om aan de slag te gaan als stagiair-rijlesgever in een erkende rijschool dien je eerst te slagen voor enkele examens die georganiseerd worden door de Vlaamse Overheid MOW:

Voor het brevet II 

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid en automechaniek, -techniek & -elektriciteit
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid en automechaniek, -techniek & -elektriciteit

Voor het brevet III 

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid 
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid 

Voor het brevet IV

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid en motormechaniek, -techniek & -elektriciteit
 2. een mondeling examen overde verkeersveiligheid en motormechaniek, -techniek & -elektriciteit

Voor het brevet V

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid en vrachtwagenmechaniek, -techniek & -elektriciteit
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid en vrachtwagenmechaniek, -techniek & -elektriciteit

Modelles (voor alle brevetten)

Als je de stage beëindigd hebt dan kan je inschrijven voor de modelles die eveneens georganiseerd wordt door de Vlaamse Overheid MOW.

Organisatie examens

De examens voor het brevet II, III, IV en V worden georganiseerd door de Vlaamse Overheid (MOW) op vaste tijdstippen (zittijden genaamd):

 • 1ste zittijd: schriftelijk examen in januari, mondeling examens in februari
 • 2de zittijd: schriftelijk examen in maart, mondeling examens in april
 • 3de zittijd: schriftelijk examen in mei, mondeling examens in juni
 • 4de zittijd: schriftelijk examen in september, mondeling examens in oktober

Praktisch

 • Je kan je per zittijd maar voor 1 brevet inschrijven.
 • Procedure inschrijven: download dit formulier en stuur de scan door via het contactpunt van MOW
 • Na de inschrijving zal je van MOW een uitnodiging tot betaling van de retributie van 27 euro ontvangen. 
 • Er zijn geen vrijstellingen voorzien voor diploma's, getuigschriften of masters die je elders behaald hebt (bv. diploma autotechniek of master verkeerskunde).
 • Als je het brevet III behaald hebt, dan ben je vrijgesteld voor het onderdeel verkeersveiligheid als je inschrijft voor het brevet II, IV of V.
 • Wens je aanspraak te maken op de stageduurvermindering van 25% dan dien je bij de inschrijving een attest te voegen van voorafgaande opleiding (minimum lesprogramma van 120u contactonderwijs).
 • Wens je in te schrijven voor het brevet IV dan dien je vooraf een verplichte vierdaagse motoropleiding te volgen.  Het attest ervan dient toegevoegd te worden aan de inschrijving.
 • Je kan rechtstreeks inschrijven voor het brevet II, III of IV (dus zonder eerst houder te zijn van een ander brevet).  Je kan je enkel inschrijven voor het brevet V als je als houder bent van het brevet II.
 • Om te slagen dien je minstens 60% van de punten te behalen voor het onderdeel verkeersveiligheid en minstens 50% van de punten voor het onderdeel mechaniek.  Om definitief te slagen moet je over het geheel van de vakken minstens 60% van de punten behalen.
 • Ben je niet geslaagd voor de examens dan kan je je opnieuw inschrijven voor een nieuwe zittijd.  Als je voor een bepaald onderdeel (verkeersveiligheid OF mechaniek) wel voldoende punten behaalde dan kan de examencommissie je voor dat onderdeel vrijstellen in een volgende zittijd. 

Data van de examens:

Zittijd Datum schriftelijk examen Datum mondeling examen Inschrijven voor
1e zittijd 2023 7 januari 2023 (brevet I, II, III, IV en V) Februari 2023 10/12/2022
2de zittijd 2023 4 maart 2023 (brevet I, II, III, IV en V) April 2023 10/02/2023
3de zittijd 2023 13 mei 2023 (brevet I, II, III, IV en V) Juni 2023 10/04/2023
4de zittijd 2023 9 september 2023 (brevet I, II, III, IV en V) Oktober 2023 10/08/2023

(*) de datum van het mondeling examen wordt individueel aan de kandidaat meegedeeld na het slagen voor het schriftelijk examen.

De kandidaten  worden individueel uitgenodigd voor de modelles.

Website Vlaamse Overheid: Rijinstructeur worden

 

TOP