Rijlesgever worden - Examens

Examens

Om aan de slag te gaan als stagiair-rijlesgever in een erkende rijschool dien je eerst te slagen voor enkele examens die georganiseerd worden door de Vlaamse Overheid MOW:

Voor het brevet II 

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid en automechaniek, -techniek & -elektriciteit
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid en automechaniek, -techniek & -elektriciteit

Voor het brevet III 

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid 
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid 

Voor het brevet IV

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid en motormechaniek, -techniek & -elektriciteit
 2. een mondeling examen overde verkeersveiligheid en motormechaniek, -techniek & -elektriciteit

Voor het brevet V

 1. een schriftelijk examen over de verkeersveiligheid en vrachtwagenmechaniek, -techniek & -elektriciteit
 2. een mondeling examen over de verkeersveiligheid en vrachtwagenmechaniek, -techniek & -elektriciteit

Modelles (voor alle brevetten)

Als je de stage beëindigd hebt dan kan je inschrijven voor de modelles die eveneens georganiseerd wordt door de Vlaamse Overheid MOW.

Organisatie examens

De examens voor het brevet II, III, IV en V worden georganiseerd door de Vlaamse Overheid (MOW) op vaste tijdstippen (zittijden genaamd):

 • 1ste zittijd: schriftelijk examen in januari, mondeling examens in februari
 • 2de zittijd: schriftelijk examen in maart, mondeling examens in april
 • 3de zittijd: schriftelijk examen in mei, mondeling examens in juni
 • 4de zittijd: schriftelijk examen in september, mondeling examens in oktober

Praktisch

 • Je kan je per zittijd maar voor 1 brevet inschrijven.
 • Procedure inschrijven: download dit formulier en stuur de scan door via het contactpunt van MOW
 • Na de inschrijving zal je van MOW een uitnodiging tot betaling van de retributie van 27 euro ontvangen. 
 • Er zijn geen vrijstellingen voorzien voor diploma's, getuigschriften of masters die je elders behaald hebt (bv. diploma autotechniek of master verkeerskunde).
 • Als je het brevet III behaald hebt, dan ben je vrijgesteld voor het onderdeel verkeersveiligheid als je inschrijft voor het brevet II, IV of V.
 • Wens je aanspraak te maken op de stageduurvermindering van 25% dan dien je bij de inschrijving een attest te voegen van voorafgaande opleiding (minimum lesprogramma van 120u contactonderwijs).
 • Wens je in te schrijven voor het brevet IV dan dien je vooraf een verplichte vierdaagse motoropleiding te volgen.  Het attest ervan dient toegevoegd te worden aan de inschrijving.
 • Je kan rechtstreeks inschrijven voor het brevet II, III of IV (dus zonder eerst houder te zijn van een ander brevet).  Je kan je enkel inschrijven voor het brevet V als je als houder bent van het brevet II.
 • Om te slagen dien je minstens 60% van de punten te behalen voor het onderdeel verkeersveiligheid en minstens 50% van de punten voor het onderdeel mechaniek.  Om definitief te slagen moet je over het geheel van de vakken minstens 60% van de punten behalen.
 • Ben je niet geslaagd voor de examens dan kan je je opnieuw inschrijven voor een nieuwe zittijd.  Als je voor een bepaald onderdeel (verkeersveiligheid OF mechaniek) wel voldoende punten behaalde dan kan de examencommissie je voor dat onderdeel vrijstellen in een volgende zittijd. 

Data van de examens:

Zittijd Inschrijven voor Datum schriftelijk examen Datum mondeling examen (*)
1e zittijd 2019 10 december 2018 12 of 19 januari 2019 februari 2019
2e zittijd 2019 10 februari 2019 9 of 16 maart 2019 april 2019
3e zittijd 2019 10 april 2019 4 of 11 mei 2019 juni 2019
4e zittijd 2019 10 augustus 2019 7 of 14 september 2019 oktober 2019

 

(*) de datum van het mondeling examen wordt individueel aan de kandidaat meegedeeld na het slagen voor het schriftelijk examen.

De kandidaten  worden individueel uitgenodigd voor de modelles.

 

De informatie op deze website is gebaseerd op de huidige wetgeving volgens het KB van 11/05/2004 erkenning rijscholen.  De Vlaamse regering werkt aan een nieuw decreet tot wijziging van dit KB.  Edulogia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen die zich in de loop van het opleidingstraject voordoen in functie van de inwerkingtreding van dit nieuwe decreet, zoals wijzigingen m.b.t. de toelatingsvoorwaarden, leerstof voor de examens, vrijstellingen, aantal examens en wijze waarop deze georganiseerd worden, stageduur of overgangsmaatregelen.  Deze lijst is niet limitatief opgesteld.

 

TOP