Rijlesgever.be - Tewerkstelling

Tewerkstelling

Tewerkstelling tijdens de stage

 • ben je werkzoekende (al dan niet uitkeringsgerechtigd) dan kan je de stageperiode doorlopen via een IBO-contract (individuele beroepsopleiding) bij een erkende rijschool voor een maximale duurtijd van 16 weken. Federdrive, de beroepsfederatie van erkende rijscholen, heeft hiervoor een sectorovereenkomst afgesloten met de VDAB. Klik hier
 • ben je tewerkgesteld bij een andere werkgever of ben je (brug)gepensioneerd, dan kan je met de erkende rijschool waar je de stage gaat lopen een stageovereenkomst afsluiten. De stagevergoeding is vrijgesteld van RSZ.

Tewerkstelling nà het afleggen van de modelles

Als je in het bezit bent van een instructietoelating (na een geslaagde modelles), dan kan je aan de slag als bediende onder de tewerkstellingsvoorwaarden van het PC200.

Er zijn 4 vormen van arbeidsovereenkomsten:

 • Voltijdse arbeidsovereenkomst: 38 u/week met een variabel uurrooster
 • Deeltijdse arbeidsovereenkomst: x u/week – variabel uurrooster
 • Arbeidsovereenkomst voor losse medewerker: volgens noodwendigheid (enkel in combinatie met hoofdbetrekking of brugpensioen)
 • Arbeidsovereenkomst voor flexi-job:
  • Volgens noodwendigheid.
  • Minstens 4/5 werken bij 1 of meerdere andere werkgevers. 
  • Je mag max. €12.000 belastingvrij bijverdienen (tenzij gepensioneerd, dan mag je bijverdienen)
  • De huidige vergoeding zoals hieronder vermeld blijven gelden

Vergoedingen sinds 01/01/2024

De brutovergoedingen zijn bepaald volgens de loonschalen van het APCB / Paritair Comité 200 met toepassing van de CAO rijscholen van 20/04/2017.  Dit is van toepassing van zodra je in het bezit bent van je instructietoelating.

Lesgevers die minder dan 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming vallen onder loonschaal I klasse C (praktijklesgever) of klasse D (theorielesgever)

 • Het baremaloon voor een praktijklesgever is of 18,22  euro bruto/uur (voltijdse tewerkstelling)
 • Het baremaloon voor een theorielesgever is 20,78 euro bruto/uur 

Lesgevers die 1 jaar en langer werkzaam zijn in eenzelfde onderneming vallen onder loonschaal II klasse C (praktijklesgever) of klasse D (theorielesgever)

 • Het baremaloon voor een praktijklesgever is 18, 72 euro bruto/uur (voltijdse tewerkstelling)
 • Het baremaloon voor een theorielesgever is 21,35 euro bruto/uur
TOP