FAQ

Veelgestelde vragen m.b.t. de weerslag van Corona op de brevettenexamens en het beroep van rijlesgever

Wordt mijn stagetoelating verlengd door Corona?
Ja, als je stagetoelating uitgereikt werd voor 02/11/2020, dan wordt deze verlengd tot en met 30/09/2021.

Gaan er brevettenexamens door tijdens de 2e lockdown?
De schriftelijke examens voor de 1ste zittijd van 2021 zullen doorgaan op 16/01 of 23/01 (dus niet op 09/01/2021 zoals oorspronkelijk voorzien).
De kandidaten worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door MOW.

Gaan er mondelinge examens door in 2021?
De mondelinge examens in 2021 worden zo veel mogelijk digitaal georganiseerd.  

Gaan de modellessen door in de de eerste zittijd van 2021?
Voorlopig worden er geen modellessen meer georganiseerd. Van zodra er een versoepeling komt van de maatregelen worden de modellessen opnieuw opgestart. De kandidaten die zich ingeschreven hebben voor de 5e zittijd van 2020 worden automatisch opnieuw uitgenodigd voor een nieuwe modelles. Zij hoeven zich niet opnieuw in te schrijven.

Moet ik verplichte bijscholing volgen in 2020?
Nee, voor 2020 geldt geen bijscholingsplicht door corona.  Ten laatste op 31/12/2021 dien je 12u bijscholing gevolgd te hebben en dit voor de 2 jaren samen (2020 + 2021).  Als je in 2020 al bijscholing gevolgd hebt komt deze ook in aanmerking voor de berekening van de 12u op 31/12/2021.

Zie ook website Vlaanderen.be 

 

 

 

 

TOP